หน้าแรก สินค้าHappy Happy คอร์สเรียน gallery ติดต่อเรา  การบริการ 

จัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน
กรุงเทพ และต่างจังหวัด

  • 1 - 10 กก. ราคา 100 บาท
  • 11 - 5 กก. ราคา 150 บาท
  • 20 กก. ขึ้นไป จัดส่งฟรี Free 

จัดส่งไปรษณีย์ EMS (ด่วนพิเศษ) 

กรุงเทพ และต่างจังหวัด
EMS น้อยกว่า 2 กก. 150 บาท
  • จัดส่งรถตู้   100 บาท / กล่อง (บรรจุ 10 กก.)
  • จัดส่งรถไฟ 150 บาท / กล่อง (บรรจุ 10 กก.)
  • จัดส่งขนส่ง กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้าค่ะ


 อัตราค่าบริการซ่อมเครื่อง เริ่มต้นที่ 500 บาท (ยังไม่รวมถึงค่าอะไหล่ที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยน) 
  การประเมินค่าซ่อมขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่อง, ระยะเวลาในการดำเนินการ และปัญหาของเครื่องนั้น 

• อัตราค่าดำเนินการนอกสถานที่ เขตกรุงเทพ และปริมณฑล เริ่มต้นที่ 1,000 บาท 

• ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจเช็คสภาพเครื่อง, แจ้งอะไหล่ที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยน พร้อมทั้งค่า
  อะไหล่ส่วนต่างๆ และ ระยะเวลาในการซ่อมเครื่อง อย่างน้อย 3-5 วันทำการ (หากมีการแจ้งนัดหมายล่วงหน้า)

หมายเหตุ:
ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกนำเครื่องเข้ามาด้วยตนเอง ทางเรามีบริการรับ - ส่งเครื่อง อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะทาง สำหรับลูกค้ากรุงเทพ และสำหรับลูกค้าต่างจังหวัด จะมีค่าบริการเพิ่มเติมในส่วนของค่าบริการรถตู้, ค่าบริการขนส่ง หรือค่าโดยสารประจำทาง

1. ระยะเวลาประกันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ส่งมอบสินค้าซึ่งจะระบุวันรับประกันในบิล พร้อมทั้งหมายเลขเครื่อง
2. รายการด้านล่างนี้ ไม่รวมอยู่ในการรับประกันสินค้า
     
    2.1 อะไหล่สิ้นเปลือง เช่น ฟันบด, ถ่านมอเตอร์, ยางกันรั่ว, ตัวกรองน้ำและประเก็นต่างๆ เป็นต้น 
    2.2 สินค้าหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องเสียหายจากลูกค้า      
    2.3 ความเสียหายอันเกิดจากไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน, ดัดแปลงใช้กับแบตเตอรี่, เกิดอัคคีภัย 
          และภัยธรรมชาติอื่นๆ
    2.4 ความเสียหายอันเกิดจากหนู, แมลง, สัตว์เลี้ยง และ รวมถึงการทำความสะอาดที่ผิดวิธี 
    2.5 การใช้งานที่ผิดวิธีหรือผิดจุดประสงค์ของสินค้าในทุกกรณี    
          
3. ไม่รับประกันสินค้าที่ผ่านการซ่อมแก้ไขใดๆ จากตัวแทนอื่น หรือ หากลูกค้ามีการซ่อมแก้ไขดัดแปลงเอง
4. สินค้าอยู่ในระยะเวลาประกัน ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าบริการงานซ่อม (ฟรี)   
5. บริการงานซ่อมและอะไหล่

หากอะไหล่เสียหายที่ต้องเปลี่ยน จะมีการโทรแจ้งให้ลูกค้าทราบเรื่องราคาค่าอะไหล่ก่อนทำการเปลี่ยน
รับประกันอะไหล่ของแท้และใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นราคาจากศูนย์บริการผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย

หมายเหตุ:
• 

กรุณาเก็บเอกสารบิลซึ่งจะมีหมายเลขเครื่อง
ที่ระบุวันเริ่มประกัน
ค่าบริการนอกสถานที่ ไม่รวมอยู่ 
ในการรับประกันสินค้า
ในกรณีที่ส่งเครื่องเข้าซ่อม โดยให้ทางเราไปรับ
และ / หรือส่ง ที่ขนส่ง หรือรถตู้ 
ทางเราจะคิดค่าบริการเริ่มต้นที่ 200 บาท 

 
  
view