หน้าแรก สินค้าHappy Happy คอร์สเรียน gallery ติดต่อเรา  การบริการ 

Mogra Flower Décor

Mogra Flower DécorMogra Flower Décor
Course  1      6,500 .-     5 รูปแบบ     2  วัน

ราคานี้ รวมอุปกรณ์  เช่น ดอกไม้สด , กรรไกร , แป้นรอง , แจกัน , หรีดฟาง , ที่ฉีดน้ำ , ที่รูดหนามกุหลาบ , โอเอซิส  และความดีใจ  ตั้งใจ  ของผู้สอนที่จะถ่ายทอด


สิ่งที่ควรทราบจากการถ่ายทอดของผู้สอน

เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถในการจัดดอกไม้สดแบบสากล อย่างเข้าใจ และปฏิบัติได้
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ รู้จริง ทำจริง และสามารถแก้ไขปัญหาได้  ในการจัดดอกไม้
ผู้เรียนทราบถึงหน้าที่ ประโยชน์ การใช้สอย  ในการจัดดอกไม้ และนำไปปฏิบัติได้จริง

 

การเริ่มต้น

-         เรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของศิลปะ การใช้สี  คู่สี ของดอกไม้  ให้เหมาะสมกับวัตถุ ภาชนะ

-         ทำความเข้าใจกับอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดดอกไม้

-         เก็บเกี่ยวและสอบถาม ทำความเข้าใจ จะผลงานที่สำเร็จและสวยงาม

 

สิ่งที่ต้องสร้างสรรค์

-         ดอกไม้สดกับแจกันทรงสูง

-         ช่อบูเก้ ดอกไม้สด

-         แจกันปากกว้าง  ทรงแชมเปญ

-         ตะกร้าดอกไม้สด 

-         หรีด สำหรับแขนประตู เทศกาลคริสมาส 

 

การตั้งคำถาม หรือสอบถาม เมื่อไม่เข้าใจ ในงาน ที่ทำเป็นสิ่งที่น่ายินดี และผู้ถ่ายทอดก็ยินดีตอบคำถามนั้น ด้วยความเต็มใจ  ขอบคุณ  ครับ

Mogra Flower Décor 
By อักขเรนทร   ศิลปี ( ป้อง )
Tel 081 932 3697

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
  
view